Βασικές αρχές προγράμματος Εθνικής Άμυνας & Εσωτερικής Ασφαλείας

Με σκοπό την υπερκομματική αντιμετώπιση στρατηγικών ζητημάτων εθνικής ασφάλειας, δημιουργείται υπό τον Πρωθυπουργό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας απαρτιζόμενο από
– τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος έχει όλες τις αρμοδιότητες του Υπουργού που προβλέπονται από το Σύνταγμα,
– τον Αναπληρωτή Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας – Ανώτατο Αξιωματικό ε.α.
των Ενόπλων Δυνάμεων
– τον Αναπληρωτή Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας – Ανώτατο Αξιωματικό ε.α.
των Σωμάτων Ασφαλείας
– τους Αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
– τους 20 καλύτερους Στρατηγικούς Αναλυτές της χώρας.

Αρμοδιότητα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας είναι η μελέτη των πληροφοριών
της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της Κρατικής Ασφάλειας, της Στρατιωτικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών, και άλλων πηγών, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η
παραγωγή στρατηγικής για όλο το εύρος DIMEFIL, η ενημέρωση του Συμβουλίου
Στρατηγικής Υποστήριξης για ζητήματα παραγωγικής υφής, η ενημέρωση της
πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Ασφαλείας για
ζητήματα άμυνας & ασφάλειας, και η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου
Εθνικής Στρατηγικής και Διαχείρισης Κρίσεων.
Τα μέλη έχουν 8ετή θητεία.
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
– Η ευθύνη της διοίκησης του Υπουργείου ανατίθεται στη φυσική ηγεσία.
– Ανώτατο όργανο διοίκησης του Υπουργείου ορίζεται ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.
– Η εξέλιξη των ένστολων στελεχών του Υπουργείου αποφασίζεται αποκλειστικά από ένστολους με αντικειμενικά προσδιορισμένα κριτήρια.
Υπουργεία Εθνικής Άμυνας & Εσωτερικής Ασφαλείας

 • Κατά προτεραιότητα, αναπλήρωση των μισθολογικών απωλειών στελεχών και προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και συντάξεων αποστράτων.
 • Επαναφορά της πρόνοιας στους κανονισμούς και στο Νόμο, ότι υποψήφιοι προς φοίτηση στις Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα πρέπει να είναι Έλληνες Πολίτες.
 • Τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα διατηρήσουν την Διοικητική και Οργανική τους αυτοτέλεια (Ασφαλιστικός Φορέας Ένστολων) και θα διοικούνται από στρατιωτικό/αστυνομικό διοικητή (οικονομικού) ως ξεχωριστή Μονάδα εντός του Σώματος της Οικογένειας των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ θα καταβληθεί προσπάθεια, εντός τετραετίας, να αποκατασταθούν οι απώλειες των στελεχών στο αρχικό επίπεδό τους.
 • Επανένταξη του οργανογράμματος των Ενόπλων Δυνάμεων, κρίσιμων Υπηρεσιών όπως η Υδρογραφική Υπηρεσία, η Μετεωρολογική Υπηρεσία, η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού και οι Μονάδες Αεροφωτογράφισης της Πολεμικής Αεροπορίας με σκοπό αφενός την συνδρομή τους στην Κτηματογράφηση της χώρας και αφετέρου την πάταξη της αυθαίρετης δόμησης και την καταπάτησης δημοσίων γαιών και αιγιαλού, και εκσυγχρονισμός των τεχνικών και τεχνολογικών υποδομών τους κατά προτεραιότητα.
 • Επανεξέταση των αιτημάτων κατασκευής Τεμένους σε εκτάσεις και υποδομές

που ανήκουν κατά κυριότητα στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.

 • Ενεργοποίηση και επανασύσταση Ειδικής Εφεδρικής Μονάδας Μηχανικών και Τεχνικών Έργων, στελεχωμένη από εφέδρους Μηχανικούς ή Τεχνικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία, συνεπικουρούμενη από ειδικευμένο πολιτικό προσωπικό (κατά προτίμηση άνεργο), θα αναλαμβάνει στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, την μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη και λειτουργία μικρών ή μεσαίων τεχνικών έργων (μικρά φράγματα, εγγειοβελτιωτικές εργασίες, μικρά έργα οδοποιίας, μικρά λιμενικά έργα, ελικοδρόμια, μικρά αεροδρόμια, στρατώνες, καταφύγια, αποθήκες) ανά την επικράτεια. Η Μονάδα θα διαθέτει και εργατικό δυναμικό που θα αποτελείται από εθελοντές ποινικούς χαμηλής παραβατικότητας στο πλαίσιο εκτέλεσης της ποινής τους.
 • Ενεργοποίηση των Λεσχών Εφέδρων όλων των ειδικοτήτων και των Όπλων

και Σωμάτων, τακτική επανεκπαίδευση και συντήρηση στις κατά τόπους μονάδες και επανεξέταση όλων των Λευκών Φύλλων Πορείας Εφέδρων με σκοπό την οριστικοποίηση του καταλόγου Εφέδρων και την ταξινόμησή του ανά ειδικότητα και Όπλο – Σώμα.

 • Επανεξέταση των κανόνων εμπλοκής και χρήσης του υπηρεσιακού εξοπλισμού των Σωμάτων Ασφαλείας.
 • Καθιέρωση του θεσμού της Αμυντικής Χορηγίας από την Ομογένεια ή επιφανείς Έλληνες επιχειρηματίες της χώρας ή του εξωτερικού με σκοπό την συγκέντρωση κεφαλαίων τα οποία θα τεθούν σε ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση αμυντικών προμηθειών.
 • Σταδιακή μετατόπιση μέρους των προς προμήθεια υλικών και εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας σε ελληνικές εταιρίες του κλάδου με σκοπό την τόνωση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας.
 • Απόσπαση των Στρατιωτικών Σχολών και των Παραγωγικών Ακαδημιών των

Σωμάτων Ασφαλείας από τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Καθιέρωση ειδικών κριτηρίων εισαγωγής εκτός Πανελλαδικών σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του λειτουργήματος των ενστόλων πολιτών του Κράτους, του αμυντικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του και των σύγχρονων αναγκών άμυνας και ασφάλειας.

Υ.Γ
Το παρόν είναι το 1ο μέρος του προγράμματος με τους άξονες της πολιτικής Εθνικής Άμυνας & Εσωτερικής Ασφαλείας.
Για τα σχόλιά σας επί συγκεκριμένων σημείων του σχεδίου, παρακαλούμε: 
1. να σημειώσετε τη σελίδα του σχεδίου στην οποία αναφέρεται το σχόλιό σας
2.  να γράψετε το σχόλιό σας και να το αποστείλετε στην ακόλουθη διεύθυνση: program@anexartitoiellines.gr 

Advertisements

3 thoughts on “Βασικές αρχές προγράμματος Εθνικής Άμυνας & Εσωτερικής Ασφαλείας

 1. Μετά από μελέτη του προγράμματος για το Υπ. Εθν. Αμυνας εύκολα διαπιστώνεται ότι είναι ρηχό, αόριστο και προχειρογραμμένο χωρίς να φέρνει κάτι καινούργιο εκτός από ευχολογίες και υποσχέσεις, ενώ δεν προτείνεται τίποτα ουσιαστικό για τα υπφιστάμενα προβλήματα που απασχολούν τις ΕΔ και το προσωπικό τους. Όσον αφορά το θέμα των Συμβουλίων, μα δεν γνωρίζετε ότι υπάρχουν ήδη συλλογικά όργανα για αυτό το σκοπό σε επίπεδο υπουργού και κυβέρνησης (ΣΑΜ – ΚΥΣΕΑ κλπ) ή θέλετε να προσλάβουμε και πάλι ένα μεγάλο αριθμό συμβούλων με άγνωστα κριτήρια και κατά τη κρίση του εκάστοτε υπουργού. Η ευθύνη της διοίκησης του Υπουργείου ανατίθεται στη φυσική ηγεσία με ανώτατο όργανο διοίκησης του Υπουργείου ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ. Και η πολιτική Ηγεσία που αναφέρεται τι θα κάνει,? ή δεν θα υπάρχει υπουργός ? Μάλλον καποιο λάθος θα έχει γίνει γιατί αυτά που γράφονται είναι τουλ΄χιστον ανεφάρμοστα. Πέραν τούτων στα επιμέρους ανά παράγραφο :2η παρ, μάλλον θέλει να πεί την Ιθαγένεια και όχι την υπηκοότητα.3η παρ, η έκφραση «καταβληθεί προσπάθεια» είναι απλά μία ευχή και το ερώτημα είναι αν αποτύχει η προσπάθεια , τότε τι θα γίνει ?4η παρ, μα οι υπηρεσίες που αναφέρονται είναι ενταγμένες στις ΕΔ, και προσφέρουν ήδη στο κοινωνικό σύνολο πολλές υπηρεσίες. Όταν λέει για μονάδες αεροφωτογραφισης ποιες εννοεί ? Αν εννοεί μονάδες μαχητικών μάλλον δεν έχει γίνει κατανοητή η αποστολή των φωτογραφικών αεροσκαφών (τι θα κανει η ΠΑ τον εναέριο «χωροφύλακα» . Εξ άλλου για το κτηματολόγιο και τα λοιπά που αναφέρονται απλά σημειώνω ότι είμαστε στην εποχή των δορυφόρων και τέτοιου είδους προιόντα είναι πάμφθηνα σε σχέση με τη ώρα πτήσης ενός μαχητικού.6η παρ, αστεία πρόταση και ειδικά για τη χρήση ποινικών, νομίζω ότι τα καταναγκαστικά έργα (έστω και «εθελοντικά») έχουν καταργηθεί στην Ελλάδα, ενώ δεν διευκρινίζει ποιος θα τους φρουρεί, μήπως προσωπικό των ΕΔ.9η παρ, ο θεσμός πάντα υπάρχει και όποιος επιθυμεί δύναται να συνεισφέρει σε όποιον τομέα θέλει.11η παρ, η πρόταση θα μας φέρει πάλι στην εποχή της ρουσφετολογικής εισαγωγής στις παραγωγικές σχολές. Τέλος, δεν είδα κάτι για θέματα προυπολογισμού και αμυντικών δαπάνων, για θέματα διαβίωσης προσωπικού, για τον νόμο περί ιεραρχίας, για περιστολή δαπάνων του υπουργείου και τόσα άλλα θέματα που απασχολούν τον τομέα.Μετά από όλα αυτά, ας περιμένουμε να δούμε το τελικό πρόγραμμα

 2. Οσον αφορά το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας έχει προταθεί ήδη από ευρωβουλευτή της ΝΔ και ήδη έχει δημοσιευθεί στο http://www.onalert.gr/default.php?pname=Article&catid=2&art_id=12937 από τις 13/3/12. Το θέμα που τίθεται είναι, ή ΝΔ – Ανεξάρτητοι έχουν τις ίδιες ιδέες ή υπήρξε αντιγραφή στο πρόγραμμα.

 3. Εξαιρετικές και άριστα διατυπωμένες παρατηρήσεις. Ιδίως αυτή που αφορά στην 11η παράγραφο η οποία για τον τρέχων σχολιαστή είναι πηγή ιδιαίτερης ανησυχίας και σχεδόν μετά βεβαιότητας στερεί από το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων τουλάχιστον μία ψήφο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s